MASZ PYTANIA?
KOMUNIKACJA
POD LUPĄ
Sposób, w jaki firma komunikuje się z rynkiem ma bezpośredni wpływ na jej postrzeganie i pozycjonowanie. W zakresie świadczonych przez nas usług doradczych przyglądamy się wszystkim obszarom komunikacji firmy i jej produktów zarówno offline, jak i komunikacji w internecie, w tym mediach społecznościowych.
Wykonujemy audyt prowadzonych przez klienta działań, analizujemy dotychczasową kreację i obsługę procesów komunikacji czy kontekst, w jakim pojawia się firma. Weryfikujemy język, jakim posługuje się organizacja, do kogo mówi i czy są to adekwatni odbiorcy względem celów biznesowych. Następnie rekomendujemy ewentualne zmiany i jeśli są wdrażane, asystujemy przy ich implementacji.
Największym problemem w komunikacji jest iluzja, że do niej doszło.
- George Bernard Shaw -
ANALIZUJEMY
I PODPOWIADAMY

Ponadto, analizujemy działania w zakresie kształtowania wizerunku firmy jako pracodawcy (employer branding). Weryfikujemy jakość i formę komunikacji z potencjalnymi pracownikami, jak również proces wdrożenia nowych pracowników oraz komunikację wewnętrzną.

Służymy także wsparciem przy prowadzeniu komunikacji w sytuacjach kryzysowych, jak również komunikacji istotnych w rozwoju firmy zmian.

ZOBACZ TAKŻE: PUBLIC RELATIONS / KOMUNIKACJA W SOCIAL MEDIA / REKRUTACJA EKSPERTÓW