MASZ PYTANIA?
SO
CIAL
MEDIA
AUTENTYCZNOŚĆ
SYSTEMATYCZNOŚĆ
Przed przystąpieniem do realizacji działań w social media należy opracować politykę komunikowania, w której jasno zdefiniujemy w jakich mediach społecznościowych będziemy prowadzić działania, czyli które z nich będą skuteczną platformą komunikacji dla naszego biznesu, obszary, o których chcemy komunikować oraz jakie cele chcemy osiągnąć na każdej z platform. Trzeba mieć świadomość, że rozpoczynając działania w mediach społecznościowych akceptujemy pewien rygor oraz zasady, bez przestrzegania których trudno będzie nam osiągnąć założone cele.
Bardzo ważna jest systematyczność, różnorodna forma oraz zachowanie autentyczności. Zawsze warto postawić na unikatowy styl komunikowania, wypracować swoją indywidualną formę i dynamikę treści. Nie powielajmy tego, co już jest. Nie traktujmy social mediów schematycznie. Starajmy się ograniczyć do minimum korzystanie z ogólnodostępnych banków zdjęć. To na co stawiamy prowadząc działania dla naszych klientów to niepowtarzalny, autentyczny content zarówno jeśli chodzi o treść, jak i obraz czy film.
Umiejętność komunikowania się, stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny.
- John D. Rockefeller -
SPÓJNOŚĆ
KONSEKWENCJA

Reguła pięciu stanowi, że każda nowa treść powinna być wykorzystana na co najmniej pięć różnych sposobów (Ardath Albee). I tej reguły trzymamy się w OHHPR. Jeden komunikat, różne formy, różnie rozłożony akcent. W ten sposób informujemy, rozmawiamy, kreujemy,  inspirujemy i angażujemy jednocześnie.

ZOBACZ TAKŻE: PUBLIC RELATIONS / KONSULTING / SESJE ZDJĘCIOWE, FILMY