PR PRO
DUKTO
WY

BUDUJEMY
PRZEWAGĘ

Wprowadzając nowy produkt lub usługę na rynek, ważne jest ich odróżnienie na tle produktów i usług konkurencji, regularna i wyrazista komunikacja oraz aktywność na wielu polach jednocześnie. Bez względu na to czy pracujemy nad produktem/usługą premium czy skierowaną do masowego odbiorcy zawsze zaczynamy nasze działania od podstaw, dbając o najdrobniejszy detal na każdym etapie komunikacji.

Prowadząc działania w ramach PR produktowego zadbamy o odpowiednią kreację produktu i oprawę debiutu na rynku, indywidualną, wyrazistą ekspozycję istotnych wartości, funkcjonalności oraz przewag nad produktami konkurencji, jak również zindywidualizowany, wartościowy przekaz. Napiszemy angażującą historię, wprowadzimy ją w obieg i będziemy regularnie podsycać zainteresowanie.

W PR produktowym ważne jest zbudowanie angażującej historii wokół produktu, wzbudzenie określonych emocji i skojarzeń. Pamiętajmy jednak o autentyczności - historia musi być spójna z intencjami, z których zrodził się produkt.
PODTRZYMUJEMY
ZAINTERESOWANIE

Gdy już wprowadzimy produkt na rynek ważne jest stabilne zarządzanie wizerunkiem marki, systematyczne prowadzenie komunikacji z odbiorcami, ambasadorami i liderami opinii, podtrzymywanie zaufania i wzmacnianie relacji, monitorowanie działań konkurencji, analiza gromadzonych informacji oraz reagowanie na zmiany.