PR
KORPO
RACYJNY

OPOWIADAMY
HISTORIĘ

Wizerunek oraz dobra reputacja firmy mają znaczący wpływ na jej pozycję na rynku i budowanie przewagi konkurencyjnej. Kluczem do sukcesu PR korporacyjnego jest strategia komunikacji odpowiednia do celów biznesowych firmy, transparentna komunikacja, dobranie odpowiednich narzędzi oraz synergia działań. Niezastąpionym partnerem w prowadzeniu działań komunikacyjnych oraz opowiadaniu historii o firmie i budowaniu wartości marki jest dla współpraca z mediami.

W OHHPR wizerunkiem firmy zarządzamy kompleksowo, dostosowując formę i styl komunikacji do różnych odbiorców: klientów, partnerów, inwestorów, pracowników, organizacji i instytucji będących w kręgu zainteresowania przedsiębiorstwa. Budujemy wizerunek firm bez względu na branżę oraz wielkość przedsiębiorstwa. W każdym z nich znajdujemy prawdziwie unikatowe wartości i przewagi rynkowe. Opowiadamy indywidualną historię, która angażuje otoczenie.

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy to długofalowy proces, ale i inwestycja, która procentuje przez długie lata.
WSPÓŁPRACA
AGENCJA - ZARZĄD

Bardzo istotnym czynnikiem w PR korporacyjnym jest zrozumienie i bliska współpraca z zarządem, menedżerami wyższego szczebla i ekspertami. Ich zrozumienie i zaangażowanie w proces budowaniu wartości marki jest niezbędny dla osiągnięcia końcowego sukcesu. Na firmę często patrzymy przez pryzmat osoby prezesa czy innej kluczowej osoby reprezentujących firmę w kontaktach na zewnątrz. Dlatego nie można pominąć wizerunku oraz reputacji marek osobistych w procesie budowania pożądanego wizerunku przedsiębiorstwa.