PR
EKSPE
RCKI

WYDOBYWAMY
UNIKATOWĄ WARTOŚĆ

Budowanie wizerunku eksperta to proces, w którym wydobywamy to, co wyróżnia markę firmy lub markę osobistą na rynku, nadajemy temu odpowiednią formę a następnie dzielimy się tym z otoczeniem. Unikatowe usługi i produkty, ponadprzeciętna wiedza, know how czy zebrane doświadczenia to doskonały punkt wyjścia by budować markę eksperta. W procesie tym istotne jest zaangażowanie ekspertów, pełne zrozumienie i gotowość do aktywności publicznej. Pracujemy z ekspertami nad ich wizerunkiem oraz warsztatem, ćwiczymy umiejętności wystąpień publicznych, przygotowujemy do wystąpień w roli eksperta w mediach, debatach, panelach dyskusyjnych.

I wreszcie dbamy o systematyczną obecność ekspertów w kluczowych mediach, w prasie, programach tv, audycjach radiowych, kluczowych konferencjach i debatach. Prowadzimy biuro prasowe, utrzymujemy stały kontakt z dziennikarzami w ramach media relations, docieramy i dbamy o dobre relacje z członkami rad programowych decydujących o doborze ekspertów, prelegentów oraz kształcie programu kluczowych ogólnopolskich konferencji czy branżowych forów.

Budowanie marki eksperta to długofalowy proces, w którym eliminujemy przypadek. Kluczowe są relacje i konsekwencja.
W ROLI GŁÓWNEJ
WIARYGODNOŚĆ

Niezależenie od tego czy budujemy markę osobistą czy przedsiębiorstwa pilnujemy umiaru. Współpracując z mediami i różnorodnymi organizacjami dbamy, by eksperci zabierali głos tylko w istotnych dyskusjach, w których ich opinia wniesie wartość, będzie ważnym i cennym głosem. W PR eksperckim najważniejsze są ponad wszystko wiarygodność, równowaga oraz autentyczność.