SOCIAL
MEDIA

ŚWIADOME
KOMUNIKOWANIE

Przed przystąpieniem do realizacji działań w social media należy opracować politykę komunikowania, w której jasno zdefiniujemy w jakich mediach społecznościowych będziemy prowadzić działania, czyli które z nich będą skuteczną platformą komunikacji dla naszego biznesu, obszary, o których chcemy komunikować oraz jakie cele chcemy osiągnąć na każdej z platform. Trzeba mieć świadomość, że rozpoczynając działania w mediach społecznościowych akceptujemy pewien rygor oraz zasady, bez przestrzegania których trudno będzie nam osiągnąć założone cele.

Bardzo ważna jest systematyczność, różnorodna forma oraz zachowanie autentyczności. Zawsze warto postawić na unikatowy styl komunikowania, wypracować swoją indywidualną formę oraz dynamikę treści. Nie powielajmy tego, co już jest. Nie traktujmy social mediów schematycznie. Starajmy się ograniczyć do minimum korzystanie z banków zdjęć. To na co stawiamy prowadząc działania dla naszych klientów to niepowtarzalny, autentyczny content zarówno jeśli chodzi o treść, jak również obraz czy film.

Treść buduje relacje. Relacje budowane są na zaufaniu. Zaufanie jest motorem sprzedaży. -Andrew Davis-
DYNAMIKA
I RÓŻNORODNOŚĆ

Reguła pięciu stanowi, że każda nowa treść powinna być wykorzystana na co najmniej pięć różnych sposobów (Ardath Albee). I tę regułę włączamy do specyfiki prowadzonej przez nas komunikacji. Jeden komunikat, różne formy, różnie rozłożony akcent. W ten sposób informujemy, rozmawiamy, kreujemy, inspirujemy i angażujemy jednocześnie.