MARKETING
HANDLO
WY

AGENCI DO ZADAŃ
SPECJALNYCH

W ramach marketingu handlowego współpracujemy bezpośrednio z działem sprzedaży, indywidualnymi handlowcami oraz dyrektorami regionalnymi. Projektujemy działania niejako pod ich zamówienie często nieszablonowe, mające na celu dotarcie do konkretnie wskazanego klienta oraz stworzenie specjalnych okoliczności sprzyjających spotkaniu obu stron.

Często są to kameralne spotkania, niecodzienne okoliczności, wydarzenia organizowane według indywidualnego scenariusza, dające szansę nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientem lub podtrzymujące dobre relacje z obecnymi klientami firmy.

Im bardziej wyszukane środki komunikacji, tym mniej komunikujemy. -Joseph Priestley-
WSPARCIE DZIAŁÓW
HANDLOWYCH

Poza projektami specjalnymi wspieramy także codzienną pracę handlowców, wyposażając ich w narzędzia wspierające ich warsztat. Przygotowujemy dedykowane materiały sprzedażowe, prezentacje, case study, video case study, organizujemy śniadania biznesowe, warsztaty technologiczne oraz inne wydarzenia specjalne, które pozwolą na zbudowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami.